Meie põhitegevusalaks on kõrghaljastuse hooldus. Siia alla kuuluvad ohtlike puude raie, puuhooldus ja muud kõrgtööd. 

Meie tegevusalad jagunevad järgmiselt:

  • ohtlike puude langetamine 
  • puude hooldamine
  • puuhooldusalane konsultatsioon
  • vihmaveesüsteemide puhastamine
  • kändude freesimine
  • kruntide puhastamist puudest/võsast


Töid teostavad Luua Metsanduskoolis vastava väljaõppe saanud spetsialistid.

Meie töötajatel on nii arboristi kui ka metsamajanduse kutsetunnistused.


Meie koostööpartneriteks on:

Hegand Grupp OÜ
Cramo Estonia As
Stroman OÜ
Ramirent As
IF kindlustus
SLG Energy OÜ
Expomarket OÜ